Select Page

About CD

Misalliance

The term, Misalliance, in addition to denoting an unequal relationship between two people, also signifies inconvenience, difficulty, challenge, adversity, and the act of overcoming. This civilization has instilled in us from an early age the compelling need to constantly draw conclusions, through which events are summarized and opinions formed about everything; conclusions that feed into the character we call our personality, and only comprise an artificial creation that we embrace in order not to confront the gatekeepers guarding that which has been hidden from us forever (read the allegory of the cave) ‘THE TRUTH’. These gatekeepers are our insecurities, uncertainties, nostalgic memories, and melancholies … in short, our attachments and fears that we allow and empower to keep us captive looking at shadows on the wall. Who says that we have to have an opinion about everything that our senses perceive? Who gave us the authority through which to continually pass judgement? When we do so we enter into the FANTASY of DUALITY that keeps us SLAVES TO DESIRE and PLAYING TO LIVE. In the land of truth there is no address to arrive to. Only path. Just as there are no goals to carry out or develop our actions, only reasons to do them.
La palabra Misalliance más allá de ser una relación desigual entre dos personas, significa también inconveniente, dificultad, desafío, adversidad, superación,… Esta civilización nos ha inculcado desde pequeños la imperiosa necesidad de sacar constantemente conclusiones, con las que poder hacer resúmenes de los acontecimientos y así formar opiniones  acerca de todo, conclusiones que alimentan ese personaje que nosotros llamamos nuestra personalidad y que no deja de ser una creación artificial a la que nos abrazamos por no enfrentarnos a los guardianes de la puerta que da paso a lo que se nos lleva ocultando desde siempre (léase la alegoría de la caverna) ‘LA VERDAD’. Dichos guardianes son nuestras inseguridades, incertidumbres, nostalgias, melancolías… en definitiva nuestros apegos y nuestros miedos a los que permitimos y damos el poder de mantenernos cautivos mirando las sombras de la pared, ¿Quién nos dijo que tenemos que tener una opinión acerca de todo lo que nuestros sentidos perciben? ¿Quién nos dio la toga y el martillo con los que estar continuamente emitiendo sentencia?, cuando lo hacemos entramos en la FANTASÍA de la DUALIDAD que nos mantienen ESCLAVOS DEL DESEO y JUGANDO A VIVIR. En la tierra de la verdad no hay destino, solo camino, así como no existen metas PARA las que realizar o desarrollar nuestros actos, solo motivos por los que hacerlos.
Misalliance cover

Słowo “mezalians”, poza tym, że określa nierówny związek pomiędzy dwojgiem ludzi, jednocześnie symbolizuje każdą sytuację niedogodności, trudności, wyzwań, przeciwności losu i przezwyciężania ich.
Cywilizacja wpaja nam od najmłodszych lat silną potrzebę ciągłego wyciągania wniosków, podsumowywania wydarzeń i formułowania w ten sposób opinii na każdy temat. Obserwacje te napędzają i karmią byt, nazywany naszą osobowością i będący w całej swej rozciągłości sztuczną kreacją. Chcemy do niej przylgnąć, aby uniknąć konfrontacji ze “strażnikami drzwi” – drzwi, stanowiących wejście do tego, co od zawsze było przed nami ukryte – „PRAWDY” (por. Mit jaskini Platona). Ci strażnicy to nasze niepokoje, niepewności, nostalgie, melancholie. Patrząc tylko na cienie na ścianie, pozwalamy i dodajemy mocy lękom i przywiązaniu, aby trzymały nas w niewoli. Po co nam mieć zdanie na temat wszystkiego, co nasze zmysły odbierają w danym momencie? Gdy to robimy, wkraczamy w świat FANTAZJI i DWOISTOŚCI, które sprawiają, że jesteśmy wciąż NIEWOLNIKAMI POŻĄDANIA i tylko GRAMY W ŻYCIE. 

W Krainie Prawdy nie ma punktu, do którego trzeba dotrzeć, jest tylko ścieżka. Tak samo jak nie istnieją cele, DLA których prowadzimy lub rozwijamy nasze działania, są tylko powody do ich wykonywania.

Lyrics

Lyrics

Jugando a vivir • Fantasía Llorona Soluna Esclavo de mi deseo

JUGANDO A VIVIR

 

Caminando por la vida,

Quemando todos mis recuerdos,

Curándome las heridas.

 

Yo no quiero estar,

En ningún lugar,

Ni tampoco otro momento,

Que no sea aquí y ahora

Donde vivo y donde siento

 

(CHORUS)

Jugando a vivir la vida pasa,

Jugando a ganar también se pierde,  

Jugando querer ya no me amas,

Jugando a guardar no te queda nada.

 

Y a todos nos llegará

El día del final,

Y todo lo que tú hayas vivido,

Es lo que te vas a llevar.

 

(CHORUS)

Jugando a vivir la vida pasa,

Jugando a ganar también se pierde,  

Jugando querer ya no me amas,

Jugando a guardar no te queda nada.

PLAYING TO LIVE

 

Walking through life

burning all of my memories

healing my wounds

 

I don’t want to be

in any other place

nor another moment

that is not the here and now

where I live and where I feel

 

(CHORUS)

Playing to live, life passes by

Playing to win, you can lose

Playing to love, yet you love me no more

Playing to save, leaves you with nothing

 

And we shall all have to face

the final day

and the life that was lived

is all that will be taken through

 

(CHORUS)

Playing to live, life passes by

Playing to win, you can lose

Playing to love, yet you love me no more

Playing to save, leaves you with nothing

KIEDY GRASZ W ŻYCIE

 

Spacerując przez życie

Obracając w popiół wszystkie wspomnienia

Lecząc swoje rany


Nie chcę już być
W żadnym innym miejscu
Ani w żadnej innej chwili

Niż te, które są tu i teraz
Tutaj, gdzie żyję i tutaj, gdzie czuję

 

(REFREN)

Gdy tylko grasz w życie, ono mija bezpowrotnie

Gdy tylko grasz w zwyciężanie, niechybnie przegrasz

Gdy tylko grasz w miłość, wiem, że już mnie nie kochasz

Gdy tylko grasz w zachowanie czegoś dla siebie, nic ci nie zostanie

 

Każdego z nas czeka

Ten ostatni dzień
I wszystko, co przeżyłeś
Jest jedynym, co zabierzesz ze sobą

 

(REFREN)

Gdy tylko grasz w życie, ono mija bezpowrotnie

Gdy tylko grasz w zwyciężanie, niechybnie przegrasz

Gdy tylko grasz w miłość, wiem, że już mnie nie kochasz

Gdy tylko grasz w zachowanie czegoś dla siebie, nic ci nie zostanie

FANTASÍA

 

Este mundo no es para mí,
no es con el que yo soñé vivir,
añorando mi fantasía.

Hace mucho tiempo no quiero despertar
de mi propio sueño a la realidad
vemos todos los días que la humanidad
corriendo, volando y sin rumbo va.

Este mundo no es para mí,
no es con el que yo soñé vivir,
añorando mi fantasía

Este mundo no es para mí,
no es con el que yo soñé vivir,
añorando mi fantasía

Y el tiempo
que amenaza mis recuerdos                        
como un cuchillo sobre el pecho
que amenaza el corazón.

Y el tiempo
que amenaza mis recuerdos                        
como un cuchillo sobre el pecho
que amenaza el corazón.

Este mundo no es para mí,
no es con que yo soñé vivir,
Añorando mi fantasía.

Este mundo no es para mí,
no es con que yo soñé vivir,
Añorando mi fantasía

Este mundo no es para mí,
no es con que yo soñé vivir,
Añorando mi fantasía

Este mundo no es para mí,
no es con que yo soñé vivir,
Añorando mi fantasía

FANTASY

This is not a world for me,

It’s not the one I dreamt living in,

Missing my fantasy

 

This is not a world for me,

It’s not the one I dreamt living in,

Missing my fantasy

 

It’s been a long time I don’t want to wake up

From my own dream to reality.

Every day we see mankind

Run, fly, aimlessly

 

This is not a world for me,

It’s not the one I dreamt living in,

Missing my fantasy

 

This is not a world for me,

It’s not the one I dreamt living in,

Missing my fantasy

 

And time

Threatening my memories

Like a knife over my chest

Threatening my heart

 

And time

Threatening my memories

Like a knife over my chest

Threatening my heart

 

This is not a world for me,

It’s not the one I dreamt living in,

Missing my fantasy

 

This is not a world for me,

It’s not the one I dreamt living in,

Missing my fantasy

 

This is not a world for me,

It’s not the one I dreamt living in,

Missing my fantasy

 

This is not a world for me,

It’s not the one I dreamt living in,

Missing my fantasy

FANTAZJA

 

Ten świat nie jest dla mnie
To nie o takim śniłem, jako o swoim miejscu do życia
Tęskno mi za moją fantazją

Już od dawna nie chcę się obudzić
Ze swojego własnego snu o rzeczywistości
Każdego dnia widzimy, że cała ludzkość
Dokądś leci, gna bez celu

Ten świat nie jest dla mnie
To nie o takim śniłem, jako o swoim miejscu do życia
Tęskno mi za moją fantazją

Ten świat nie jest dla mnie
To nie o takim śniłem, jako o swoim miejscu do życia
Tęskno mi za moją fantazją

A czas
Czyha na moje wspomnienia
Tak jak nóż w piersi
Czyha na moje serce

A czas
Czyha na moje wspomnienia
Tak jak nóż w piersi
Czyha na moje serce

Ten świat nie jest dla mnie
To nie o takim śniłem, jako o swoim miejscu do życia
Tęskno mi za moją fantazją

Ten świat nie jest dla mnie
To nie o takim śniłem, jako o swoim miejscu do życia
Tęskno mi za moją fantazją

Ten świat nie jest dla mnie
To nie o takim śniłem, jako o swoim miejscu do życia
Tęskno mi za moją fantazją

Ten świat nie jest dla mnie
To nie o takim śniłem, jako o swoim miejscu do życia
Tęskno mi za moją fantazją

LLORONA

 

No sé que tienen las flores, llorona,

las flores del campo santo,

                 (x2)

que cuando el viento las mueve, llorona,

parecen que están llorando.

                 (x2)

Ay de mi llorona, llorona de azul celeste,

                (x2)

aunque la vida me cueste llorona,

no dejare de quererte.

                 (x2)

 

 

La luna es una mujer, llorona,

y por eso el sol de España,

               (x2)

va calentando los montes llorona

porque la luna lo engaña.

               (x2)

Ay de mi llorona, llorona, llévame al río

               (x2)

Tápame con tu regazo, llorona,

porque me muero de frío.

              (x2)

WEEPING LADY

 

 I don’t know what the flowers have, Weeping Lady,

the flowers of the hallowed ground,

                 (x2)

because when the wind moves them, Weeping Lady,

it seems like they are crying.

                 (x2)

Oh my Weeping Lady, Weeping Lady of the blue heavens,

                (x2)

Even though life is a struggle, Weeping Lady,

I will not stop caring for you.

                 (x2)

 

The moon is a woman, Weeping Lady,

and thus, the sun of Spain,

               (x2)

the hills are heating up, Weeping Lady

because of the moon’s deceit.

               (x2)

Oh my Weeping Lady, Weeping Lady, take me to the river

               (x2)

Wrap me up in your lap, Weeping Lady,

because I am freezing to death.

              (x2)

PŁACZKA*

 

Nie wiem, Płaczko, co jest w tych kwiatach

Kwiatach ze świętego pola

                 (x2)

Że gdy wiatr nimi porusza, Płaczko

wyglądają, jakby też szlochały

                 (x2)

Ach, moja Płaczko, Płaczko niebieskiego błękitu

                (x2)

Choćby kosztowało mnie to życie,

nie przestanę Cię kochać

                 (x2)

Księżyc jest kobietą, Płaczko

I dlatego hiszpańskie słońce

               (x2)

Wyrusza w góry, aby się napić, Płaczko

Bo księżyc je zwodzi i zdradza

               (x2)

Ach moja Płaczko, zabierz mnie nad rzekę

               (x2)

Przytul mnie do swego łona, Płaczko

Bo umieram z zimna

              (x2)


* La Llorona – Płaczka – upiorna postać kobiety z meksykańskich legend. Miała ona utopić swoje dziecko, dlatego też zawsze ukazuje się zapłakana i z zawiniątkiem. Wersji opowieści jest kilka, ale łączy je motyw nieszczęścia, jakie sprowadzone jest na żywych, którzy zobaczą zjawę. To trzecia co do popularności kobieta, w którą wierzą Meksykanie. Wyprzedzają ją tylko Matka Boska z Guadalupe i aztecka bogini roślinności La Malinche. Płaczka jest patronką wojny oraz kobiet zmarłych podczas porodu.

SOLUNA

(dedicada a la madre de Borja, que le cantaba esta nana cuando era niño

 

El sol le dice a la luna,

tú no le has visto la cara

         (x2)

como se la he visto yo

           (x2)

todos los días por la mañana.

 

 

y la luna le responde,

yo la he visto más bonita

           (x2)

a través de los cristales

          (x2)

cuando duerme en su camita.

 

A la nana, nana, nanita….

SUNMON [The Sun and the Moon]

(dedicated to Borja’s mother, who sang this lullaby to him when he was a child)

 

The sun tells the moon,

you haven’t seen her face

    (x 2)

as I have seen it

    (x 2)

everyday in the morning.

 

And the moon responds,

I have seen her prettier

    (x 2)

through the window glass

    (x 2)

as she goes into her hermitage

 

Lullaby, lullaby, little lullaby.

SOLUNA**

(piosenka dedykowana Mamie Borjy, która śpiewała mu tę kołysankę, gdy był mały)

 

Słońce mówi do księżyca:

Nigdy nie widziałeś tej twarzy

         (x2)

Tak jak widuję ją ja

           (x2)

Każdego poranka

 

A księżyc odpowiada:

Widziałem ją nawet piękniejszą

           (x2)

Poprzez kryształowe szyby

          (x2)

Gdy wkracza do swojej pustelni

 

Luli luli la la la …

** Tytuł kołysanki stanowi nawiązanie zarówno do słońca, jak i do księżyca i jest zgrabnym połączeniem obu tych nazw w języku hiszpańskim. Po polsku niestety nie mamy do dyspozycji jednego słowa, które by tak harmonijnie spajało dzień z nocą.

 

ESCLAVO DE MI DESEO

 

Como golpe de machota

es la vida cuando enseña,

es la vida cuando enseña,

como golpe de machota,

y si no aprendes el alma te deja rota

 

Por ser esclavo de mi deseo,

¡Ay! El corazón tengo duelo,

el corazón tengo negro

por ser esclavo de mi deseo.

Yo lucho todos los días

para salir de este agujero,

solo pido a la vida

acabar este tormento.

 

Como la pierden los locos

yo voy a perder la razón (x3)

porque ninguno está sufriendo

como estoy sufriendo yo

             (x2)

SLAVE TO MY DESIRE

 

Like a blow from a sledge hammer

this is life when it teaches

this is life when it teaches

like a blow from a sledge hammer

and if you don’t learn fast your soul is crushed.

 

For being slave to my desire

Oh! the heart I have is in a duel

the heart I have is in black

for being slave to my desire.

Every day I fight

to get out of this hole.

All I ask of life

is to end this torture.

 

Like maniacs lose it

I’m going to lose my mind (x3)

because no one is suffering

like I am suffering (x2)

 

NIEWOLNIK SWOJEGO POŻĄDANIA

 

Jak uderzenie obuchem

Takie jest życie, gdy czegoś uczy

Takie jest życie, gdy czegoś uczy

Jak uderzenie obuchem
I jeśli się nie nauczysz, zostaniesz ze złamaną duszą

 

Jestem niewolnikiem swojego pożądania

I przez to czuję w sercu ból

Moje serce pogrążone jest w smutku

Bo jestem niewolnikiem swojego pożądania

Każdego dnia toczę bitwę

O wyjście z tej czeluści

i proszę swoje życie

Aby zakończyło moją udrękę

 

Tak jak szaleńcy je tracą

Ja również postradam zmysły (x3)

Bo nikt nie cierpi tak bardzo

Jak ja znoszę katusze (x2)

Hire Us

Booking Contact

NEWSLETTER 

We encourage you to sign up for our NEWSLETTER, because we prepared special offers for our subscribents. You can unsubscribe any time.

.

Follow Us